Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy może mieć miejsce z powodu złego działania narzędzi lub nieznajomości reguł BHP. W obu przypadkach konsekwencje doświadczy pracodawca. Prócz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, ubezpieczenia pracowników są jednym z decydujących obowiązków właściciela zakładu pracy. Ubezpieczenie powinni posiadać bez wyjątku wszyscy pracownicy. Pracownicy najczęściej mają ubezpieczenia w PZU. W przypadku wypadku przy pracy, mamy do czynienia z ubezpieczeniami osobowymi, a precyzyjniej z zabezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Do tych wypadków zalicza się np. uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, albo śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku. Pośród pracowników popularne jest także ubezpieczenie na dożycie, czyli takie, które pozwala na wpłatę pieniędzy przez ubezpieczyciela, o ile osoba ubezpieczająca się dożyje określonego w umowie okresu zakończenia zabezpieczenia. Tego gatunku umowy są zabezpieczeniami długoterminowymi. Konsorcjum ma obowiązek zwrócenia wpłaconych poprzez osobę składek, jeśli umrze podczas trwania terminu zabezpieczenia. Nieraz okres taki upływa, gdy osoba ubezpieczona kończy wiek emerytalny.