Wypadek przy pracy

Wypadek przy robocie może mieć miejsce z powodu niepoprawnego funkcjonowania narzędzi albo nieznajomości zasad BHP. W obu przypadkach konsekwencje zazna pracodawca. Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, ubezpieczenia pracowników są jednym z nadrzędnych obowiązków posiadacza zakładu pracy. Ubezpieczenie powinni posiadać bez wyjątku wszyscy pracownicy. Pracownicy zazwyczaj mają ubezpieczenia w PZU. W przypadku wypadku przy pracy, mamy do czynienia z ubezpieczeniami personalnymi, a precyzyjniej z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Do tych wypadków zalicza się przykładowo uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, albo śmierć ze względu nieszczęśliwego wypadku. Pośród pracowników znane jest także ubezpieczenie na dożycie, a więc takie, które umożliwia wpłatę pieniędzy poprzez ubezpieczyciela, jeśli osoba ubezpieczająca się dożyje określonego w umowie okresu zakończenia ubezpieczenia. Tego gatunku umowy są zabezpieczeniami długoterminowymi. Towarzystwo ma obowiązek zwrócenia wpłaconych poprzez osobę składek, jeżeli umrze w trakcie trwania terminu ubezpieczenia. Nieraz okres taki przemija, gdy osoba ubezpieczona kończy wiek emerytalny.