Ważne zdolności językowe

Do ważnych zręczności lingwistycznych, które są ćwiczone na każdej lekcji języka angielskiego, sprawdzane na pracach klasowych, należą pisanie, czytanie, słuchanie i mówienie. Nauka angielskiego opiera się oczywiście na tych umiejętnościach. Nie wyobrażam sobie, aby nauka angielskiego nie obejmowała słuchania, jak i pisania, o mówieniu i czytaniu nie wspominając. Ich opanowanie umożliwi słuchaczowi nie tylko promocję do następnej klasy ze stopniem co najmniej dostatecznym, ale także pozwoli na zdanie matury. Należy jednak mieć w pamięci, że nauka angielskiego to także znajomość słownictwa i popularnych frazesów. Bez opanowania podstawowych zręczności językowych nauka angielskiego jest niemożliwa. Jest to czynnik potwierdzony wieloma uczniami, którzy nie uzyskali promocji do następnej klasy. Ucząc się gramatyki i słówek, nie będziemy umieli zużytkować języka angielskiego praktycznie, w takim przypadku będzie on ściśle mówiąc nieprzydatny. Istotne jest, żeby profesor kładł obszerny nacisk na polepszanie wspomniętych zręczności.

Źródła:
http://www.polcyn.euhttp://www.mieszczak.euhttp://www.krasicki.euhttp://www.lysak.euhttp://www.szozda.eu