Ubezpieczenie w szkole

Uczniowie szkół publicznych wszystkich poziomów posiadają ubezpieczenia w PZU. Na początku każdego roku szkolnego dokonują jednej płatności na ubezpieczenia za sprawą sekretariatu. Ubezpieczenia w szkole są istotne, ponieważ na lekcji wychowania fizycznego może dojść do urazu. W kilku szkołach istnieją gabinety pielęgniarki, a jeżeli już są, to pielęgniarka nie rezyduje w nim od pierwszej do ostatniej lekcji, przez wszystkie dni oświatowe. Pracownicy szkoły mają za to ubezpieczenie pracownicze, ubezpieczające ich w razie uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku. Jeżeli zajdzie taka sytuacja, to poszkodowanemu lub jego rodzinie przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe wypłaca właściwej wysokości odszkodowanie. Odszkodowania zwykle pokrywają straty doświadczone poprzez poszkodowanego, no i też korzyści, utracone w toku szkody. Nie może być takiej sytuacji, ażeby odszkodowanie było większe niż wartość wyrządzonych strat. Odszkodowanie może się niestety obniżyć, jeśli zostaną ziszczone warunki zawarte w umowie.

Informacje zaczerpnięte z:

http://www.kusy.eu http://www.olszowski.eu http://www.prusinski.eu http://www.fabianski.eu http://www.karkoszka.eu