Tragedie kolejowe

Tragedie kolejowe przydarzają się częściej niż katastrofy powietrzne, jednakże wskutek nich cierpi mniej osób. Zdarzają się jednakże ofiary śmiertelne. Tak jak w przypadku katastrof powietrznych brak ubezpieczenia przynosi poważne problemy. Ubezpieczenia na życie Polacy w większości posiadają w PZU, oprócz tego dochodzą też zabezpieczenia na dom, ale nie są tak modne. Osoba poszkodowana w tragedii kolejowej albo jej familia, otrzymuje z tytułu umowy ubezpieczenia nie otrzyma odszkodowania, lecz świadczenie w formie sumy pieniężnej bądź renty. Renta jest przyznawana wtedy, gdy poszkodowana osoba nie jest w stanie podjąć się jakiejkolwiek pracy, z powodu bezwzględnego uszczerbku na zdrowiu, który został wywołany katastrofą kolejową. Osoba poszkodowana może także bić się o odszkodowanie z firmą przewozową, jeśli pozostaje ona obarczona odpowiedzialnością za tragedię kolejową. Wówczas ma realne szanse na pozyskanie odszkodowania. W przypadku śmierci postaci, jej familia ma prawo do walki o odszkodowanie pośmiertne, ale też tylko wówczas, kiedy odpowiedzialność za wypadek spadnie na przewoźnika.
Wykorzystane źródła: