Test kompetencji

Na końcu nauki w gimnazjum uczniów czeka test kompetencji. Od niedawna oprócz testu humanistycznego i matematyczno – przyrodniczego muszą pisać również test z języka angielskiego. Nauka angielskiego w gimnazjum bazuje raczej na doskonaleniu umiejętności takich jak słuchanie, czytanie i w niewielkim poziomie pisanie. Nauka angielskiego nie obejmuje z kolei mówienia, w tak wysokim stopniu jak ma to miejsce w liceum, kiedy maturzysta musi zdać test ustny. Nauka angielskiego w gimnazjum jest co za tym idzie czysto teoretyczna, kompletnie zbędna za granicą, aczkolwiek stanowi podstawę do nauki języka w liceum. Test kompetencji z języka angielskiego składa się z kilkunastu zagadnień. Część z nich polega na odpowiedzi do tekstu. Pytania są w postaci testowej. Znanym zadaniem jest też przyporządkowanie tytułów do indywidualnych paragrafów. Zadanie to ma sprawdzić biegłość czytania ze zrozumieniem. Z początku odbywa się część słuchowa, a więc odsłuchanie nagrania, a później zaznaczenie odpowiedzi. Jeśli rozchodzi się o umiejętność pisania to może się wydarzyć opis obrazka. Uczeń ma dopiero za zadanie napisać co spostrzega na zdjęciu, okoliczności i odpowiedzieć na pytanie specjalne umieszczone w poleceniu do zadania.