Test kompetencji

Na koniec nauki w gimnazjum uczniów czeka egzamin kompetencji. Od niedawna oprócz egzaminu humanistycznego i matematyczno – przyrodniczego muszą pisać również test z języka angielskiego. Nauka angielskiego w gimnazjum opiera się prawie na doskonaleniu umiejętności jak chociażby słuchanie, czytanie i w niewielkim poziomie pisanie. Nauka angielskiego nie obejmuje natomiast mówienia, w tak dużym stopniu jak ma to miejsce w liceum, gdy maturzysta musi zdać egzamin ustny. Nauka angielskiego w gimnazjum jest zatem czysto teoretyczna, zupełnie nieprzydatna za granicą, aczkolwiek stanowi istotę do nauki języka w liceum. Test kompetencji z języka angielskiego składa się z kilkunastu zagadnień. Część z nich polega na odpowiedzi do tekstu. Pytania są w formie testowej. Znanym zadaniem jest też przyporządkowanie tytułów do indywidualnych akapitów. Zadanie to ma sprawdzić biegłość czytania ze zrozumieniem. Na sam początek odbywa się część słuchowa, czyli odsłuchanie nagrania, a w następnej kolejności zaznaczenie odpowiedzi. Jeśli rozchodzi się o zręczność pisania to może się przytrafić opis obrazka. Uczeń ma dopiero za zadanie napisać co zauważa na zdjęciu, okoliczności i odpowiedzieć na zapytywanie uzupełniające umieszczone w poleceniu do zadania.