Reguły BHP

Reguły bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być znane każdemu pracownikowi. Zapoznanie zatrudnionych z nimi jest obowiązkiem pracodawcy. Pracodawca czasami jest także odpowiedzialny za odprowadzanie składek ubezpieczeniowych. Zabezpieczenia są jednym z najistotniejszych składników życia, o które powinno się zadbać. Ubezpieczenia na życie można posiadać zarazem w Zwykłym Zakładzie Ubezpieczeń, czy też w zagranicznych konsorcjach ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia są ważne, gdyż jeśli doszłoby do niewłaściwej sytuacji, to ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie osobie poszkodowanej. Oczywiście nie zawsze wypłata odszkodowania poprzez ubezpieczyciela jest możliwa. Odszkodowanie jest wypłacane wyłącznie w przypadkach określonych w umowie. Takim złym sytuacjom można jednakże zapobiec, stosując się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca, który troszczy się o ubezpieczenie pracownicze, wie dobrze, jaką rolę pełnią w zakładzie pracy zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, wobec tego troszczy się, ażeby były cenione poprzez pracowników.