Odszkodowania

Każdy poszkodowany ma prawo do walki o odszkodowanie. W przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego, jak i zabezpieczenia innego typu, są mniejsze sposobności na uzyskanie odszkodowania. Sytuację może ocalić wyłącznie dobry jurysta. Zabezpieczenia są ważne i choć zwykle drogie, nie powinno się z nich rezygnować. Istnieją różne gatunki odszkodowań, a ich klasyfikacje dokonuje się mając na uwadze odmiany zadośćuczynienia. Każdy poszkodowany ma prawo do wyboru odmiany. Poszkodowany może przykładowo zażądać przywrócenia stanu, który istniał zanim doszło do wypadku, gdy to w ogóle możliwe. Taka forma odszkodowania odnosi się głównie niedużych szkód i jest zwyczajowo wybierana w przypadku zniszczenia mienia. Ponadto osoba poszkodowana ma zarówno prawo do kompensaty finansowej. Z zasady pokrywają straty zaznane przez poszkodowanego, no i też korzyści, poniechane w toku szkody. W dziedzinie prawa istnieje też odszkodowanie umowne, które zostaje zastrzeżone w umowie. Ono jednak dotyczy raczej stosunków między zleceniodawcą a zleceniobiorcą.
Wzorowane na: