Odszkodowania

Każdy poszkodowany ma prawo do walki o odszkodowanie. W przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego, jak i zabezpieczenia innego rodzaju, są mniejsze możności na osiągnięcie odszkodowania. Sytuację może uratować tylko dobry jurysta. Ubezpieczenia są istotne i choć zwykle drogie, nie należy z nich rezygnować. Istnieją różne rodzaje zadośćuczynień, a ich klasyfikacje realizuje się ze względu na odmiany zadośćuczynienia. Każdy poszkodowany ma prawo do wyboru odmiany. Poszkodowany może przykładowo zażądać przywrócenia stanu, który istniał zanim doszło do wypadku, kiedy to w ogóle osiągalne. Taka forma odszkodowania dotyczy w zasadzie nieznacznych strat i jest zwyczajowo wybierana w przypadku zniszczenia mienia. Poza tym osoba poszkodowana ma też prawo do kompensaty finansowej. Z reguły pokrywają szkody poniesione poprzez poszkodowanego, jak również korzyści, poniechane w toku szkody. W dziedzinie prawa istnieje też odszkodowanie umowne, które zostaje zastrzeżone w umowie. Ono jednakże dotyczy raczej stosunków między zleceniodawcą a zleceniobiorcą.
Wzorowane na: