Kurs językowy

Kurs lingwistyczny jest drogi, ale dzięki niemu nauka angielskiego jest znacznie łatwiejsza i postępuje szybciej, no chyba, iż uczestnik nie poświęca wystarczająco dużo czasu. Nauka angielskiego wymaga opanowania istotnych zdolności lingwistycznych i poszerzenia zasobu słownictwa. Na kursie lingwistycznym właśnie na takie zdolności kładzie się nacisk. Na kursie językowym nauka angielskiego odbywa się w grupach niedużych, dzięki temu profesor może poświęcić uczniowi więcej czasu, co przekłada się na lepsze efekty. Kursy językowe są wybierane poprzez uczniów dość często. Niektóre kursy lingwistyczne przygotowują do wyjazdu za granicę do pracy i obejmują podstawy języka angielskiego. Inne zaś powstały z myślą o maturzystach i przygotowują uczniów szkół średnich do matury. Są także takie, które obejmują materiał od stopnia A1 do stopnia C2, czyli od początkującego, do zaawansowanego. Niemniej jednak w kursach tego typu większy nacisk kładzie się na gramatykę i słownictwo jak i mówienie, mniej na czytanie, pisanie i słuchanie, co niestety jest wadą takich programów.