Kurs językowy

Kurs językowy jest kosztowny, ale dzięki niemu nauka angielskiego jest znacznie łatwiejsza i postępuje szybciej, no chyba, iż uczestnik nie poświęca wystarczająco dużo czasu. Nauka angielskiego wymaga opanowania istotnych zdolności językowych i poszerzenia zasobu słownictwa. Na kursie lingwistycznym naturalnie na takie umiejętności kładzie się akcent. Na kursie lingwistycznym nauka angielskiego odbywa się w grupach niewielkich, z tego powodu nauczyciel może poświęcić słuchaczowi więcej czasu, co przekłada się na lepsze wyniki. Kursy językowe są wybierane poprzez uczniów dosyć często. Niektóre kursy językowe przygotowują do wyjazdu za granicę do pracy i obejmują podwaliny języka angielskiego. Inne z drugiej strony powstały z myślą o maturzystach i przygotowują uczniów szkół średnich do matury. Są także takie, które obejmują materiał od poziomu A1 do poziomu C2, a więc od początkującego, do zaawansowanego. Niemniej w kursach tego typu większy akcent kładzie się na gramatykę i słownictwo a także mówienie, mniej na czytanie, pisanie i słuchanie, co niestety jest wadą takich programów.