Katastrofy żywiołowe

Tragedie żywiołowe prowadzą do nieodwracalnych zniszczeń i straty mienia. Niemniej w przypadku powodzi ubezpieczenia nie zawsze pomogą, tym, którzy utracili własne majątki. Poza tym przypadki, w których są wypłacane odszkodowania, są określone w umowie. Ubezpieczenia są potrzebne, ale nie zawsze pełnią swoją rolę. Jak więc zapobiec stracie mienia z powodu klęsk żywiołowych? Po pierwsze człowiek nigdy nie wygrał z naturą i nie uda mu się to samodzielnie. Jednakże społeczeństwo działając w porozumieniu z rządem może wskórać tak naprawdę dużo. Wówczas nawet pomimo braku ubezpieczenia, zapobiegnie się wielu zniszczeniom, nie tylko wywołanym poprzez powódź, jak również przez zamiecie, susze, itd..

Warto zadbać o zabezpieczenie majątkowe, które mogą tyczyć się mienia albo odpowiedzialności cywilnej, co jest zawarte w Kodeksie cywilnym. Ubezpieczenie od mienia dotyczy miedzy innymi obiektów, mienia przenośnego , czy też innych praw majątkowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest równie ważne. Wówczas za szkody popełnione poprzez osobę ubezpieczoną, bierze na siebie zakład ubezpieczeń.

Korzystałem z:
http://www.blazewicz.eu http://www.naumowicz.eu http://www.grabka.eu http://www.czerwik.eu http://www.bednorz.eu