Katastrofy ekologiczne

Katastrofy ekologiczne niosą za sobą zgubne skutki nie tylko wskutek zanieczyszczenia czy zniszczenia środowiska naturalnego w określonym rejonie, ale także na skutek zniszczenia mienia i narażenia na utratę zdrowia przez ludzi żyjących w rejonie dotkniętych klęską ekologiczną. Jeżeli ludzie ci nie posiadają zabezpieczenia, trudno będzie im wywalczyć odszkodowanie. Ci posiadający ubezpieczenia zdrowotne czy też zabezpieczenia na dom, będą mieli większe szanse. W ostatnim czasie mają miejsce tragedie ekonomiczne, o których się nie mówi. Mowa tutaj o awariach w elektrowniach jądrowych np. na terenie Niemiec. Nie kierują do zniszczeń na miarę kraju, czy świata, aczkolwiek powodują, iż osoby pomieszkujące w regionie chorują na chorobę popromienną. W tym przypadku właściwie jest bez sensu walczyć o odszkodowanie, gdyż odpowiedzialność za awarię nie spadnie na elektrownię nuklearną. Nieprawidłowość jest wypadkiem, na który człowiek nie ma wpływu. To jedna z wad elektrowni jądrowych. Wiek XXI to wiek walki o wodę. W tej chwili w wielu częściach świata jest ona zatruwana przez ścieki z fabryk. W tym przypadku osoby poszkodowane mogą rościć sobie prawo do zadośćuczynień, albowiem bez wątpliwości odpowiedzialność za taką sytuację ponosi fabryka.
Korzystałem z: