Katastrofy ekologiczne

Tragedie ekologiczne niosą za sobą tragiczne wyniki nie tylko wskutek zanieczyszczenia czy zmarnienia otoczenia naturalnego w określonym okręgu, jak również z powodu zniszczenia mienia i narażenia na utratę zdrowia poprzez ludzi żyjących w okręgu dotkniętych tragedią ekologiczną. Jeżeli ludzie ci nie mają ubezpieczenia, niełatwo będzie im wywalczyć odszkodowanie. Ci posiadający ubezpieczenia zdrowotne jak i zabezpieczenia na domek, będą mieli większe szanse. Ostatnim razem mają miejsce katastrofy ekonomiczne, o których się nie mówi. Mowa tu o awariach w elektrowniach jądrowych na przykład na terenie Niemiec. Nie prowadzą do zniszczeń na miarę kraju, czy świata, jednak powodują, iż osoby rezydujące w regionie chorują na chorobę popromienną. W tym razie nieomal jest bez sensu walczyć o odszkodowanie, ponieważ odpowiedzialność za awarię nie spadnie na elektrownię nuklearną. Nieprawidłowość jest wypadkiem, na który człowiek nie ma wpływu. To jedna z wad elektrowni jądrowych. Wiek XXI to wiek walki o wodę. Na razie w wielu częściach globu jest ona truta poprzez ścieki z fabryk. W tym przypadku osoby poszkodowane mogą rościć sobie prawo do zadośćuczynień, bowiem bez wątpliwości odpowiedzialność za taką sytuację ponosi fabryka.
Korzystałem z: