Istotne umiejętności językowe

Do ważnych umiejętności językowych, które są powtarzane na każdej lekcji języka angielskiego, kontrolowane na pracach klasowych, należą pisanie, czytanie, słuchanie i mówienie. Nauka angielskiego bazuje naturalnie na tych zdolnościach. Nie wyobrażam sobie, aby nauka angielskiego nie obejmowała odsłuchiwania, jak i pisania, o mówieniu i odczytywaniu nie wspominając. Ich opanowanie umożliwi słuchaczowi nie tylko promocję do następnej klasy ze stopniem co najmniej wystarczającym, no i też zezwoli na zdanie matury. Należy jednak pamiętać, iż nauka angielskiego to też znajomość słownictwa i popularnych frazesów. Bez opanowania podstawowych zręczności językowych nauka angielskiego jest niemożliwa. Jest to szczegół potwierdzony wieloma uczniami, którzy nie zdobyli promocji do następnej klasy. Ucząc się gramatyki i słówek, nie będziemy umieli użyć języka angielskiego rzeczywiście, wskutek tego będzie on w rzeczy samej zbyteczny. Istotne jest, ażeby nauczyciel kładł obszerny nacisk na poprawianie wspomniętych zręczności.

Źródła:
http://www.polcyn.euhttp://www.mieszczak.euhttp://www.krasicki.euhttp://www.lysak.euhttp://www.szozda.eu