Gramatyka

Ważnym składnikiem, na którym bazuje nauka angielskiego jest gramatyka. Gramatyka nie jest czymś, czego można wyszkolić się w jeden dzień. Wymusza od studiującego opanowania hipotez i wykonywania właściwych zagadnień, dzięki którym będzie mógł wypróbować na jakim poziomie jest jego znajomość danego zagadnienia. Nauka angielskiego powinna opierać się zatem na wykonywaniu ćwiczeń, na ćwiczeniu własnych umiejętności i niepobłażliwym ocenianiu ich. Nauka angielskiego wymusza od słuchacza metodycznego ćwiczenia opanowanego materiału z segmentu gramatyki i stosowaniu posiadanej wiedzy w konstrukcjach zdania, w toku wypowiedzi ustnej bądź pisemnej. Gramatyka to dział dość rozległy, w który wliczają się głównie konstrukcje zdania, czasy gramatyczne, części mowy i ich tworzenie, czy też sprawiające trudności truizmy, a więc wyrażenia złożone z czasownika i przyimka. Mają one dużo znaczeń, na tle kontekstu i są uciążliwe do zapamiętania. Są także wyrażenia o niezwykle siostrzanym znaczeniu do frazeologizmów polskich, mianowicie „bułka z masłem”, to „piece of cake”. Frazeologizmy te można zapamiętać bez wielkich kłopotów. Czasy gramatyczne, których w języku angielskim jest dwanaście, to trudne zagadnienia.